ความคืบหน้างานแสดงภาพวาดโดยคนพิการ ในวโรกาสเทิดพระเกียรติ 84 พรรษาฯ

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง มอบเงินสนับสนุนกลุ่ม Art by Heart เนื่องในวาระครบรอบ 29 ปี ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 6 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 : ตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา ศูนย์การค้าอิมพีเรียลฯ. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวสำโรง และทางศูนย์การค้าฯ.มีความเชื่อมั่นที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนสู่ทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ชุมชน หรือสังคมที่เป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น โดยเริ่มจากตัวเราเอง คนรอบข้าง และร่วมมือกับคนอื่นๆ ในสังคม ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ.พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านครอบครัว การศึกษา ศาสนา กีฬา และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความมุ่งมั่นที่ว่า เราคือศูนย์การค้าแห่งชุมชน.....อ่านต่อ

บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) มอบเงินทุนช่วยเหลือ กลุ่ม Art by Heart ภายใต้โครงการ “๗ คนพิการไทย ส่งใจผ่าน ๘๔ งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง” เป็นจำนวนเงิน ๑ แสนบาท : คุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ รับมอบเงินทุนช่วยเหลือโครงการ ๗ คนพิการไทย ส่งใจผ่าน ๘๔ งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในฐานะตัวแทนกลุ่มArt by Heart โดยรับมอบจากคุณโฆษิต บุญเรืองขาว กรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ณ.ชั้น ๒๐ อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ในวันอังคาร ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔...เราจะใช้เงินนี้อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อคนพิการครับ...ขอกราบขอบพระคุณ .....อ่านต่อ

คุณอาณา จัตุรัส Senior Vice President บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) มอบเงินทุนช่วยเหลือ กลุ่ม Art by Heart ภายใต้โครงการ “๗ คนพิการไทย ส่งใจผ่าน ๘๔ งานจิตรกร" : คุณอาณา จัตุรัส (คุณแม้ว) Senior Vice President บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) มอบเงินทุนช่วยเหลือ กลุ่ม Art by Heart ภายใต้โครงการ๗ คนพิการไทย ส่งใจผ่าน ๘๔ งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินทุนช่วยเหลือ ในวันอังคาร ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ) ณ.ชั้น ๒๐ อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ .....อ่านต่อ

โครงการ “๗ คนพิการไทย ส่งใจผ่าน ๘๔ งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง” ณ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น ๑๑ อาคาร เวลฟ เพลส ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ : บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็นอย่างสูงกับกลุ่ม Art by Heart โดยให้โอกาสคนพิการในโครงการ ๗ คนพิการไทย ส่งใจผ่าน ๘๔ งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง ได้แสดงผลงาน นำเสนอ จำหน่ายสินค้าฝีมือคนพิการ และจำหน่ายเสื้อยืด Will Share รวมทั้งให้เกียรติเชิญคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ ให้ เล่าสู่กัน ฉันท์พี่น้อง ในหัวข้อ คนพิการในประเทศไทย ให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น ที่เดินทางมารวมตัวกันกว่า ๒๐๐ คน ได้รับฟังกัน อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข .....อ่านต่อ

โครงการ “๗ คนพิการไทย ส่งใจผ่าน ๘๔ งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง” ณ.ชั้น G. อาคาร เวลฟ เพลส หัวมุมถนนเพลินจิต @ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ :กลุ่ม Art by Heart นำทีมโดยคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ ออกแสดงผลงานการวาดภาพของคนพิการ ในโครงการ ๗ คนพิการไทย ส่งใจผ่าน ๘๔ งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง รวมทั้งการจำหน่ายภาพวาด และการออกร้านจำหน่ายสินค้าฝีมือคนพิการ เพื่อแสดงถึงศักยภาพ และความสามารถของคนพิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ และการอำนวยความสะดวกในการออกร้านจำหน่าย จากคุณอังคณา ตันปิชาติ ผู้จัดการอาคาร เวลฟ เพลส รวมทั้งได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีเยี่ยมจากคุณวราภรณ์ ปริศวงส์ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของอาคาร เวลฟ เพลส...ขอขอบคุณมากครับ .....อ่านต่อ

โครงการ “7 คนพิการไทยส่งใจผ่าน 84 งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง” ร่วมงาน Mega Art Expo’2011 ณ.หอศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี : PWD Multimedia ในนามกลุ่ม "Art by Heart"นำโดยคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ ร่วมกับ 3 ใน 7 คนพิการในโครงการ “7 คนพิการไทยส่งใจผ่าน 84 งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง และคนพิการร่วมโครงการฯ. ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ตนเองเป็นเป็นผู้ผลิต (ฝีมือคนพิการ) อีกจำนวนหนึ่ง เดินทางไปร่วมงาน Mega Art Expo’2011 ณ.หอศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 10กันยายน พ.ศ. 2554 โดยบริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด เป็นแม่งาน .....อ่านต่อ

โครงการ “จากใจลูก สู่ใจแม่” โดยกลุ่มคนพิการ Art by Heart ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล สำโรง : PWD Multimedia Co.,Ltd.ในนามกลุ่ม Art by Heart โดยคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ และคุณปรีดา ลิ้มนนทกุล นำทีมคนพิการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม จากใจลูก สู่ใจแม่ (อันเนื่องจากเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2554 (รวม 3 วัน) โดยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ซึ่งในงาน จากใจลูก สู่ใจแม่ นี้ กลุ่ม Art by Heart มีส่วนเข้าร่วมทำกิจกรรมอันเป็นสีสัน กับศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง มากมายหลายกิจกรรม .....อ่านตอ

โครงการ “๗ คนพิการไทย ส่งใจผ่าน ๘๔ งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง” (เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา มหาราชา) ที่ตลาดบองมาเช่ : กลุ่ม Art by Heart นำโดยคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ และคุณปรีดา ลิ้มนนทกุล ได้รับการสนับสนุนโดยให้ใช้พื้นที่และอำนวยความสะดวก เพื่อการจัดแสดงกิจกรรมในโครงการ ๗ คนพิการไทย ส่งใจผ่าน ๘๔ งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง จาก Bon Marche’ Market Park (ตลาดบองมาร์เช่) ในระหว่างวันศุกร์ ที่ ๒๙ กค. ถึงวันอังคาร ที่ ๒ สค.๒๕๕๔ รวม ๕ วัน โดยในงานนอกจากจะมีการแสดงการวาดภาพ ด้วยศักยภาพทางร่างกายของคนพิการทั้ง ๗ แล้ว ยังมีการสาธิตการผลิตสินค้าจากคนพิการให้ได้ชม .....อ่านต่อ

โครงการ “๗ คนพิการไทย ส่งใจผ่าน ๘๔ งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง” (เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา มหาราชา) ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2554 : เป็นเวลากว่า ๓ ปี ที่ได้อาสาเข้ามาทำงานช่วยเหลือกลุ่มคนพิการหลายประเภท ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการประสาน เชื่อมโยง ให้การฝึกอบรม จัดกิจกรรม ออกร้าน งานด้านอาชีพ และงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ทำให้คุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์บรรณาธิการบริหาร PWD Magazine ผู้ดำเนินรายการชีวิตเหนือฝันและกรรมการผู้จัดการ PWD Multimedia co.,ltd.(Person With Disability)ได้มองเห็นลึกเข้าไปในคุณค่าของชิ้นงานแต่ละชิ้นของผู้พิการ นอกเหนือไปจากรูปลักษณะที่เห็นได้ด้วยสายตาภายนอก ซึ่งคุณค่านั้นเกิดจากการที่คนพิการได้ใช้ความพยายาม .....อ่านต่อ

3-6 มิถุนายน 2554 @ เริ่มโครงการ "7 คนพิการไทย ส่งใจผ่าน 84 งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง" ที่ลานอีเดน ชั้น 3 Central World ตอนที่ 3 : แล้วก็มาถึงวันสุดท้าย 6 มิ.ย. 54 วันจันทร์ ที่ทีมงานทุกคนเตรียมรอ เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายนัดหมายเอาไว้ว่าจะมาร่วมงาน รวมทั้งจะมาช่วยซื้อเสื้อยืด Will Share ส่วนตัวผมกำลังรอน้องชาย (ลูกพี่ลูกน้อง) ของผมด้วย ชื่อ เอ ที่จะมาเยี่ยมบูธ น้องเอเป็นนักการตลาด ผมอยากให้น้องเขามา เพื่อจะได้ช่วย comment บูธ ของเราด้วยครับ จะได้นำไปปรับปรุงในครั้งหน้าครับ ว่าแต่ว่าวันนี้คนรุมเพียบเลยครับ ทางผมจึงไม่สามารถำภาพมาให้เพื่อนๆ ดูได้ อาจจะต้องรอดูจากกล้องของพี่ไพบูลย์ ในเว็บของ PWD Multimedia อีกทีนะครับ .....อ่านต่อ


3-6 มิถุนายน 2554 @ เริ่มโครงการ "7 คนพิการไทย ส่งใจผ่าน 84 งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง" ที่ลานอีเดน ชั้น 3 Central World ตอนที่ 2 : ระหว่างวันที่ 4-5 มิ.ย. 54 ซึ่งเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ โซนอีเดนนี้มีคนเดินไม่มาก เพราะไม่ใช่จุดผ่าน ลูกค้าที่เข้า-ออกห้าง จะผ่านบันไดเลื่อน ที่อยู่ด้านในทั้งหมด ทำให้มีคนเดินผ่านมาน้อยมาก แต่คนพิการทั้ง 7 คน และคนพิการที่มาจำหน่ายสินค้าฝีมือคนพิการ ยังคงอยู่อย่างพร้อมเพรียง ระหว่างนี้จึงมีการจัดบูธใหม่นิดหน่อย ประชุมเล็กๆ และมีเวลาคุยกับผู้ใหญ่บางท่านได้นานขึ้น ทำให้มีโอกาสได้ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ไว้ หลายๆ ท่านมีจิตใจที่อยากจะร่วมงานกับเรา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนพิการในด้านที่แต่ละท่านมีศักยภาพ เช่น การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ส หรือด้านการศึกษา .....อ่านต่อ

3-6 มิถุนายน 2554 @ เริ่มโครงการ "7 คนพิการไทย ส่งใจผ่าน 84 งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง" ที่ลานอีเดน ชั้น 3 Central World ตอนที่ 1 : สวัสดีครับ เพื่อนๆ ปีนี้เป็นปีสำคัญที่ทุกภาคส่วนมีการจัดกิจกรรมทำความดี ถวายในหลวง ดังนั้นทางเรา จึงได้ร่วมมือกับ Perfect Connection ในการจัดทำโคครงการเทิดพระเกียรติ 84 พรรษาฯ มีชื่อว่าโครงการ "7 คนพิการไทย ส่งใจผ่าน 84 งานจิตรกรรม ทำความดี ถวายใหลวง" โดยจัดงานครั้งแรกที่ศูนย์การค้า Central World บริเวณชั้น 3 ลานอีเดน ในระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2554 ซึ่งวันนี้เป็นวันแรก ที่เริ่มงาน ผมจึงขอนำภาพบรรยากาศภายในงานมาให้เพื่อนๆ ได้ชมกันครับ .....อ่านต่อ


10 พฤษภาคม 2554 @ นัดดูสถานที่ ที่ทาง Central World อนุเคราะห์ให้ใช้สำหรับงานแถลงข่าว และจัดแสดงภาพวาดโครงการเทิดพระเกียรติ 84 พรรษาฯ : ออกจากอาคารเนชั่น ก็รีบมาที่ Central World เลยครับ เพราะมีนัดดูสถานที่บริเวณลานดีเดน โดยพี่ไพบูลย์ได้นัดผ่านคุณพีซ (Perfect Connection) เพื่อมาพบกับคุณพี สรุปได้โดยคร่าวๆ ว่าเรามีพื้นที่ในการจัดงานประมาณ 100-140 ตาางเมตร ขึ้นกับขนาดของงาน พื้นที่อยู่ชั้น 3 เป็นโซนใกล้กับทางเข้าจากสกายวอร์ค และสอาคารำนักงาน ใกล้กับลิฟต์คนพิการด้วยครับ ในสายตาผมดูค่อนข้างเงียบๆ แต่ผมก็ไปสอบถามมาแล้วจาก เจ้าหน้าที่ร้านเช่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ตว่า คนก็พอประมาณ โดยเฉพาะคนทำงานสำหนักงานทั่วๆ ไป แต่ไม่ใช่สำหรับนักท่องเที่ยวครับ ......อ่านต่อ
Visit me on Facebook